گزارش نشست آسیب‌شناسی مسابقات عکس تئاتر

این نشست روز شنبه ۱۴ دی‌ماه ۹۲ در سالن استاد جلیل شهناز خانۀ هنرمندان ایران برگزار شد.

ادامه مطلب