بیایید مطالباتمان را طلب کنیم

     شاید من تنها عکاسی باشم که بدون تعارف در تمام جشنواره‌ها شرکت می‌کنم. داورش هر کسی که باشد، برای من قابل احترام است و دست هر دبیری که جشنواره‌ای راه می‌اندازد، می‌فشارم چرا که به رشد... ادامه مطلب