قایق روی آب

بعد از چند دقیقه بابا ماهیِ گیر افتاده‌ی سر قلاب رو می‌آورد بالا. دهن ماهی رو با احتیاط از تو قلاب در می‌آورد، یه نگاه بهش می‌کرد و دوباره مینداختش تو آب.

ادامه مطلب