بهمن جلالی و نمایشگاه‌های عکس سینماگران

اخیرا شاهد نمایشگاه‌های عکسی از چند سینما گر بوده‌ایم که زمزمه نارضایتی برخی از عکاسان را به دنبال داشته است. این موضوع که در روزنامه‌ها هم منعکس شده، واکنش جمعی از عکاسان + از جمله بهمن جلالی را بر انگیخته... ادامه مطلب