«من را ببین» به روایت سوفی کل

سایه‌ی اثر سوفی کل را که مجموعه خودنگاره‌ای در مفهوم مدرن آن است، می‌توان واکنشی در برابر انسان فرهنگی دانست؛ کوششی برای بازپیوست به ریشه‌های طبیعی انسان.

ادامه مطلب