یادداشتی به بهانه برپایی سیزدهمین دوسالانهٔ عکس ایران

یادداشتی از حسن غفاری در نقد نادیده گرفتن عکاسی مستند در دوسالانه‌ سیزدهم.

ادامه مطلب