نگاهی به نمایشگاه «مرجعیت نامتقارن» و «کالیدوسکوپ تاریخی»

حمیدرضا کرمی منتقد و پژوهشگر هنر آثار دو مجموعه پرهام تقی اف در گالری اعتماد را بررسی می‎کند.

ادامه مطلب