پولیتزر را به نام نزدم

رضا دقتی در ابتدا بسیار خوشحالم که همکارم جهانگیر رزمی جایزه پولیتزر خود را دریافت کرده است و از... ادامه مطلب