تو برمی‌گردی پاپیون، تو برمی‌گردی!

هر وقت ناامید می‌شوم، پاپیون را می‌بینم و هر وقت که خیلی ناامید می‌شوم، دوبار پاپیون را می‌بینم.

ادامه مطلب