گفت‌وگو با مهدی وثوق‌نیا پیرامون عکاسی مستند هنری

عکاسی مستند وقتی هنر تلقی می‌شود که از ارجاع صرف به جهان فراتر رود، وقتی که پیش از هر چیزی، بدل به حدیث نفس هنرمند شود.

ادامه مطلب