یک دوربین، یک نگاه: عکس‌های حسن غفاری؛ اسناد تصویری و فراتر از آن

عکس‌های حسن غفاری جنبه اسنادی دارند. سندهای تصویری از خانه‌سازی و سرپناه، آداب و رسوم، خوراک، پوشش و…

ادامه مطلب