یک دوربین، یک نگاه: عکاسی معنادار

از پرونده درباره عکس‎های حسن غفاری، عکاس مستند و مردم نگار

ادامه مطلب