مسئله «ارجاع» در عکس‎های خصوصی‎شده؛ نقدی بر پروژه‎ی «آن‎جابودگی»

یادداشتی بر نمایشگاه «آن‎جابودگی» مسعود مومن‌ها در گالری طراحان آزاد

ادامه مطلب