«خودشیفته‌ها»؛ نگاهی به پرتره‌های الیزابت هیرت

او با ژرف‌نگری منحصربه‌فردی پیچیدگی‌های ماهوی پرتره را می‌کاود.

ادامه مطلب