گفتگو با فخرالدین فخرالدینی چهره‌نگاری در عکاسی

محمود عبدالحسینی/ عکاس اشاره: فخرالدین فخرالدینی با پنجاه و پنج سال سابقه حرفه‌ای از عکاسان قدیمی... ادامه مطلب