درباره فراموشی؛ نگاهی به «کتاب فراموشی» فرشید آذرنگ

عکس‌های شخصی علاوه بر این‌که همه ویژگی‌های منحصربه‌فرد عکاسی را می‌گویند، درباره فراموش کردن نیز هستند.

ادامه مطلب