«مسعود معصومی» به روایت «مسعود معصومی»

این یادداشت به قلم زنده‌یاد معصومی برای فصلنامه «عکاسی حرفه‌ای» نوشته شده است.

ادامه مطلب