یک دوربین، یک نگاه: پیرِ فرزانه در یک قاب عکس

یک دوربین، یک نگاه: پرونده‎ای درباره عکس‎های حسن غفاری، عکاس مستند و مردم نگار
– مطلب نهم

ادامه مطلب