تحلیلی بر نمایشگاه «عکاسیِ زیادی» اریک کسلز

مجموعه‌ای عظیم از تجسدِ میلیون‌ها عکس که به مدت ۲۴ ساعت در فضاهای مجازی منتشر شده‌اند.

ادامه مطلب