عکاسی در هنر

نویسنده : مارین مری وانر مترجم : وحید شریفیان منبع: Mary Warner Manen, photography. Acultural history. Laverncking 2002 در دوران دهه‌های بعد از جنگ هنگامی که عکاسی حضور بیشتری در حرکت‌های هنری به دست آورده بود فوتوژورنالیسم... ادامه مطلب