مصائب بدن: هنر هنرمندان فمینیست دهه ۱۹۷۰، راهی برای محکوم کردن خشونت جنسی

هنرمندان فمینیست از چه طریقی خشونت جنسی را به تصویر کشیده‌اند؟

ادامه مطلب