روایت یک هنرجو از «کارگاه عملی عکاسی پایه»

ما بعد از این دوره فقط عکاس بهتری نشدیم، بلکه دوستی‌های واقعی را تجربه کردیم، یاد گرفتیم که چگونه عکاس دوست‌داشتنی و حرفه‌ای شویم

ادامه مطلب