در پی دو جلسه داوری عکسهای ارسال شده به دومین جشنواره عکس کودک که توسط آقایان یحیی دهقانپور، احمد ناطقی، فرهاد فخریان، محمد مهدی رحیمیان و شهریار توکلی انجام گرفت؛ اسماعیل عباسی دبیر جشنواره اعلام کرد که عکسهای دومین جشنواره نسبت به سال پیش از نظر کیفی و کمی تفاوت چشمگیری داشت. وی اعلام کرد «متاسفانه به دلیل محدودیت نمایشگاهها به ناچار تعدادی از عکسها از دور رقابت کنار می روند در حالی که ممکن است دارای ارزشهایی هم باشند. البته در این مورد کاری نمی شود کرد این در ذات هر مسابقه و هر رقابتی است». داوران به ویژه در بخش نوجوانان با عکسهای ارزشمندی رو به رو شدند که قضاوت را حساستر و مشکلتر می‎کرد.

در جشنواره امسال ۸۶۹ نفر با ۲۷۶۷ قطعه عکس شرکت کرده بودند.

آمار زیر اطلاعات دقیقتری را در اختیار می‎گذارد.

تعداد شرکت کنندگان گروه خردسالان: ۹۲ نفر با ۲۸۲ قطعه عکس
شرکت کنندگان گروه نوجوانان: ۲۲۰ نفر با ۶۳۳ قطعه عکس
شرکت کنندگان گروه بزرگسالان: ۵۵۷ نفر با ۱۸۵۲ قطعه عکس

تعداد کل شرکت کنندگان: ۸۶۹ نفر
تعداد کل عکس: ۲۷۶۷ قطعه

شهرها، به ترتیب تعداد شرکت کننده ها:
تهران: ۳۵۷ نفر/ مشهد: ۷۱ نفر/ گرگان: ۳۴ نفر/ اهواز: ۳۱ نفر/ کرج: ۲۶ نفر/ اصفهان: ۲۵ نفر/ تبریز: ۲۴ نفر/ ساری: ۱۷ نفر/ قزوین: ۱۷ نفر/ یزد: ۱۷ نفر/ قم : ۱۵ نفر/ ملایر: ۱۲ نفر/ گنبدکاوس: ۱۲ نفر/ اراک: ۱۱ نفر/ ایلام: ۱۱ نفر.

خردسال ترین شرکت کننده ها: دو عکاس ۴ ساله از تهران
مسن ترین شرکت کننده ها: یک عکاس ۷۲ ساله از تهران