روزنامه همشهری – ۱۸۰ عکس از میان ۲۷۰۰ اثر ۲۹۳ عکاس ایرانی از مجموع ۲۷۰۰ عکس ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره فرهنگ ایران زمین ۱۸۰ قطعه عکس انتخاب و به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا کرد.
علیرضا کریمی صارمی دبیر بخش عکس جشنواره فرهنگ ایران زمین در گفتگو با ستاد خبری جشنواره گفت: ارسال این تعداد عکس از ۲۹۳ عکاس در چنین فرصت کوتاهی نشان از اشتیاق جامعه عکاسی ایران برای پرداختن به مباحث فرهنگی و علاقمندی برای بروز این تصاویر در چنین جشنواره هایی دارد.
وی افزود: در مجموعه های ارسالی آثار بسیار زیبایی در رابطه با مراسم آئینی از شمال، جنوب، مغرب و مشرق و بخش مرکزی ایران مشاهده می شود و تنوع آثار به گونه ای بود که هیئت داوران جشنواره را شگفت زده کرد و به جرأت می توان گفت که تا به حال عکس هایی با این قدرت و توان با موضوع فرهنگ و ویژگی های فرهنگی ایران به هیچ جشنواره ای ارسال نگردیده بود. مدیر آژانس عکس ایران گفت: ۱۲ پروژه عکاسی هم به ۱۲ عکاس بومی از استانهای آذربایجان شرقی، فارس، گلستان، سیستان و بلوچستان، خراسان، کردستا%D