امروز صبح در سالن کنفرانس فرهنگسرای نیاوران اولین نشست مطبوعاتی جایزه جهانی هنر و نیایش برگزار شد. دراین نشست مسئولین برگزاری توضیحاتی در خصوص این جایزه ارائه نمودند که مشروح آن را بعدا" به اطلاع خواهیم رساند. این مسابقه در سال اول در دو بخش ادبیات و عکاسی بر گزار می شود و در سال های بعد هنرهای دیگر بر آن افزوده خواهد شد.
دبیر بخش عکس این جایزه : آقای اکبرعالمی و هیأت علمی بخش عکس : آقایان مسعود معصومی . فخرالدین فخرالدینی . رضا نور بختیار. مجید مس چی و سیف الله صمدیان می باشند که در طی یک دوره طولانی، ضوابط و شرایط برپایی این جایزه بزرگ را که در نوع خود در تاریخ عکاسی کشور بی نظیر است تعیین نمودند. اعطاء نزدیک به ۶۰ هزاردلار جایزه ( حدود ۵۰ میلیون تومان) و داوری پنج عکاس مطرح جهانی از پنج قاره جایزه جهانی هنر و نیایش را از اهمیت و جایگاه ویژای برخوردار می نماید.

بنا بر سخنان دبیر محترم بخش عکس آقای اکبر عالمی هدف در این مسابقه بسیار ساده است و ستایش پروردگار بدون هیچ محدودیتی موضوع عکس های این جایزه می باشد. تاکید بر جهانی بودن این مسابقه واصرار بر شرکت همه مردم کره زمین و همه ادیان الهی از موارد حائزاهمیت در این جایزه بود.

فراخوان نخستین دوره عکاسی جایزه جهانی هنر و نیایش