روزنامه شرق دیروز اقدام به چاپ مصاحبه ای با بهمن جلالی دبیر دوسالانه عکس نموده است که حاوی نکات مهم و قابل توجه ای است. این مصاحبه توسط رضا جلالی و مریم نیاز زاده انجام شده و در آن می خوانید :

خیلى از عکاسان نسبت به انتخاب آثار هیأت انتخاب و همچنین گزینش نهایى توسط عده اى دیگر در فرهنگسراى خیال معترض هستند که شاید این گفت و گو و همچنین مطالب بعدى در همین زمینه شاید تا حدى پاسخگوى آنها و علاقه مندان باشد. ادامه