از روز شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۳ در نگارخانه آتشزاد نمایشگاه عکس مجید حسینی افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۸ مرداد از ساعت ۵ تا ۸ بعد از ظهر آماده بازدید علاقه مندان است .
گالری آتشزاد . خیابان ولی عصر . نرسیده به میدان ونک . خیابان عباسپور(توانیر). ساختمان ۴۳