9thm1.jpg

نشست هیات انتخاب دوسالانه بعدازظهرامروز در گالری خیال برگزار شد.دکتر حمید سوری به عنوان مجری برنامه این نشست را فضایی لازم برای گفتگو و درک و فهم تلقی‌ها و انتظارات از عکس در دنیای معاصر برشمرد. در ادامه این برنامه هیات انتخاب دوسالانه(احمد عالی، صیف‌ا..صمدیان، مهران مهاجر و کاووس صادق لو ) به همراه بهمن جلالی به سوالات حاضرین پاسخ دادند و به توضیح و تعریف اصول مطرح در انتخاب خود پرداختند. این هیات پاسخگویی به سوالات مربوط به عکس‌های برتر را به هفته آینده و نشست هیات داوری موکول کرد.
گزارش کامل‌تری از این نشست را در ساعات آینده خواهیم داشت.

9thm2.jpg