تری برت متخصص آموزش هنر که کتابهای متعدد و معروفی در زمینه آموزش و نقد هنر نوشته به دعوت موزه هنرهای معاصر امشب وارد تهران می‌شود. در پی حضور وی یک سلسله نشست، کارگاه آموزشی نقد و سخنرانی از سوی موزه هنرهای معاصر برگزار خواهد شد.
کارگاه‌ها چهارشنبه (۱۰ صبح و ۴ بعدازظهر ) و پنج شنبه صبح در گالری خیال و مراسم سخنرانی شنبه ۱۰ مرداد در موزه هنر‌های معاصر برگزار خواهد.