داوری سومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام گرفت.

داوری سومین جشنواره عکس کودک طبق زمان اعلام شده، در روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۳، پایان گرفت.

امسال ۳۳۷۹ عکس ( از ۱۰۲۰ عکاس) به دبیرخانه جشنواره ارائه شده بود که نسبت به نخستین جشنواره ۱۸۸ در صد رشد را نشان می داد. بنا به اطلاع دبیرخانه جشنواره، کیفیت عکسها در دو گروه کودک و نوجوان بسیار چشمگیر بود. دبیرخانه جشنواره از روز ۷ شهریور طی نامه، اطلاع رسانی به عکاسان شرکت کننده را آغاز خواهد کرد.

داوری عکسها را یحیی دهقانپور، احمد ناطقی، محمد مهدی رحیمیان، فرهاد فخریان و شهریار توکلی بر عهده داشتند.