عکاسان عزیز چاپچی مهربان عکس های ما که با روی باز درخواست های عجولانه و سفارشی ما را به دیده جان می خرید در بستری بیماری است. این روزها بچه های لابراتوار آریا فرامرز عزیز را در کنار خود ندارند. یاد روزهایی که نگاتیوهایمان را با خیال آسوده به فرامرز می سپردیم تا در سریع ترین زمان ممکن بهترین چاپ را به ما تحویل دهد بخیر!
این روزها فرامرز نیست تا به او بگوییم : فرامرز تو را به خدا زود چاپ کن، قول دادم – فرامرز تست می گیری ؟ رنگها درست در بیاد
فرامرز …
خدا این چه بیمار است خدایا…
چه بگوییم غیر از اینکه برای فرامرز دعا کنید.