atashzad.jpg

از روز شنبه ۲۹ مرداد نمایشگاه گروهی عکس های برنا ایزدپناه آبکنار – مجتبی فلاحی – محمد نیکدل – در گالری آتشزاد برپاست این نمایشگاه تا سوم شهریور از ساعت ۴ تا ۷ بعدازظهر ادامه دارد.
گالری آتشزاد. خیابان ولی عصر نرسیده به میدان ونک. خیابان توانیر. ساختمان ۴۳