عصر چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ از ساعت ۵ تا ۹ نمایشگاه عکس کاوه کاظمی با عنوان «قشقایی» در گالری اعتماد ‏افتتاح می شود.

کاظمی در این نمایشگاه ۵۰ عکس از ایل قشقایی در ابعاد ۷۰×۱۰۰ – ۱۰۰×۱۶۰ و ۴۵×۳۰ سانتیمتر به نمایش گذاشته ‏است. عکس های این نمایشگاه طی سه سفر در مرداد ۸۱ – اردیبهشت ۸۴ و اردیبهشت ۸۵ گرفته شده.

نمایشگاه قشقایی تا ۲۴ خرداد از ساعت ۳ تا ۸ بعدازظهر ادامه دارد.‏

گالری اعتماد.دروس.خیابان یار محمدی.کوچه ظفری.شماره ۵.