arash.jpg

از روز جمعه ۲۶ خرداد نمایشگاه عکس آرش یداللهی با عنوان “جنایت و کوچ” در گالری مهروا افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۷ تیر ادامه ‏دارد. ساعت بازدید هر روز ۵ تا ۹ شب . گالری مهروا دوشنبه ها تعطیل است. ‏
گالری مهروا. خیابان کریم خان زند.خیابان آبان جنوبی(شهید عضدی). شماره ۷۸ ‏