angarah.jpg

از روز جمعه ۲ تیر ۱۳۸۵ نمایشگاه عکس نازنین داوری با عنوان “انگاره” در گالری خاک افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۱۲ تیر ‏ادامه دارد. ساعت بازدید روز افتتاحیه ۵ تا ۹ عصر و سایر روزها ۴ تا ۸ عصر است. ‏
گالری خاک. دوراهی قلهک. خیابان بصیری. کوچه ژیلا ‏