fzone.jpg

در اولین هفته فیلم عکس که به مناسبت ماه هنر عکاسی ایران از یک شنبه ۱۴ آبان برگزار می شود، دو فیلم با همکاری سایت ‏عکاسی و فصلنامه عکاسی حرفه‌ای پخش می‌شود.‏
فیلم اول ‏Reza:Shooting Back ‏نام دارد که ‏درباره رضا دقتی عکاس ایرانی مجله نشنال جئوگرافی است و ‏‏قبلا در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در ‏آمده است.
فیلم دوم که برای اولین بار در ایران پخش می‌شود ‏"به سوی منطقه ممنوعه" نام دارد.‏
رضا که احمد شاه مسعود را از قبل می‌شناخته سفر گروه فیلم برداری کانال نشنال جئوگرافی را به یکی از معدود مناطق خارج از ‏کنترل طالبان و برنامه ملاقات آنها را با احمد شاه مسعود سازمان دهی می‌کند.‏
در این فیلم شاهد سفر رضا و ‏Sebastian Junger‏ (روزنامه نگار) به افغانستان و دشواری‌های پیش روی آنها در راه انجام ‏ماموریتشان خواهیم بود.
فیلم محصول سال ۲۰۰۱ کانال نشنال جئوگرافی است و ‏Sebastian Junger‏ راوی متنی است که خودش برای فیلم نوشته و در ‏کنار نمایش عکس‌های رضا آن را روایت می‌کند.‏

این دو فیلم روز دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۶ عصر در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران پخش شود.