بنام خدا
فراخوان چهارمین مسابقه سراسری عکس با موضوع ‏‏آئین ها سرور و شادمانی ملی، مذهبی
موزه عکسخانه شهر ۱۳۸۵- ۱۳۸۶‏
موزه عکسخانه شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور گسترش آگاهی نسبت به ‏فرهنگ بومی, شناخت و ارتقاء ‌بخشیدن به غنای تصویری این مرز و بوم, که با حضور مردم در قرون ‏متمادی تا به امروز شکل گرفته است چهارمین مسابقه سراسری خود را با عنوان ” آئین های سرور و ‏شادمانی ملی و مذهبی” شامل آئینهای ‌قومی, ‌فرهنگ عامه، ملی, ‌مذهبی و … برگزار می کند.‏
شرایط شرکت درجشنواره:‏
‏۱- شرکت در این جشنواره برای همه علاقمندان ‏آزاد است.‏
‏ ۲- عرض عکس ها حداقل۲۰ سانتیمتر و طول آن ها ‏حداکثر ۵۰ سانتیمتر باشد.‏
‏۳- علاقمندان باید عکس های خود را در ابعاد ‏تعیین شده با کیفیت مطلوب چاپ و آنها را به ‏صورتCD‏ در ابعاد حداقل۴۰ ‏X‏۳۰ سانتی متر و با ‏رزلوشن ‏‎۳۰۰‎‏ ‏dpi‏ با فرمت ‏‎ TIF ‎یا‎ JPG ‎ارسال نمایند.‏
‏۴- عکسها نباید به صورت رول یا لوله شده و یا ‏همراه با قاب یا پاسپارتو ارائه شوند.‏
‏۵- ترتیب با شماره در مجموعه عکسها مشخص شود.‏
‏۶- در صورت موافقت عکاسان , گروه داوران می ‏توانند از میان مجموعه عکسهای ارسالی, تک عکس ‏های مناسب را انتخاب و به بخش تک عکس معرفی ‏نمایند اما مشروط به این که تعداد تک عکس های ‏انتخاب شده ی هر عکاس از سقف تعیین شده تجاوز ‏ننماید.‏
‏۷- آثار پذیرفته شده برگشت داده نمی شود.‏
‏۸- از نوشتن هر نوع اطلاعات بر رو یا پشت آثار ‏خودداری شود. برچسب های مربوطه پس از تکمیل , ‏پشت آثار الصاق شود.‏
‏۹- فرم تقاضای شرکت و برچسب پشت عکس ها , با ‏حروف بزرگ تکمیل و همراه آثار ارسال شود. لازم ‏است همراه با فرم تقاضای شرکت, فتوکپی ‏شناسنامه ارسال گردد. ‏
۱۰ – برگزارکننده حق استفاده از عکسهای ‏پذیرفته شده برای چاپ در کتاب, بانک های اطلاعاتی, ‌برگزاری نمایشگاه در ‏مکان های دیگر, انتشارات مربوط به ‏خود با ذکر نام عکاس را برای خود محفوظ ‏داشته و چنانچه کسب درآمدی از آثار مذکورحاصل شود, سهم عکاس بر اساس تعرفه ‏برگزارکننده پرداخت خواهد شد.
‏۱۱-آثاری که به نمایشگاه راه نیابند برگشت ‏داده می شوند.‏
‏۱۲- برگزار کننده مسابقه نهایت دقت و کوشش را ‏برای حفظ آثار ارسالی به عمل می آورد و هیچ ‏مسئولیتی را در قبال آسیبهای ناشی از ارسال به هر ‏شکل اعم از پستی یا بسته بندی نامطلوب نمی پذیرد, ‏لذا درخواست می شوددر مورد بسته بندی و ارسال ‏عکسها نهایت دقت به عمل آید.. ‏
‏۱۳- اگر بنا به ضرورت موضوع یا مفهوم چند عکس ‏در یک کادر ارائه ‏می شود( روی یک کاغذ چاپ و یا کنار یکدیگر ‏چسبانده شود یک مجموعه عکس تلقی می شوند.)‏
‏۱۴- ستاد برگزاری نمایشگاه انتظار دارد آثاری ‏را دریافت نماید که در ۳ سال اخیر تهیه شده است.‏

تذکرات مهم:‏
‏۱-‏آثاری که پس از آخرین مهلت مقرر دریافت ‏شوند و یا فاقد جدول تقاضای شرکت و برچسب ‏های تکمیل شده ی آثار باشند, به هیات ‏داوران معرفی نخواهند شد.‏
‏۲-‏اطلاعات مندرج در جدول تقاضای شرکت و برچسب ‏عکسها به عنوان منبع موثق در تهیه مطالب ‏مورد نیاز امور نمایشگاهی و انتشارات مربوطه ‏تلقی می شود. لذا مسوولیت کلیه ی اطلاعات و ‏آثار, بر عهده ی متقاضی می باشد.‏
‏۳-‏در صورت ارسال آثار بیش از یک نفر در یک ‏بسته بندی پستی, عکسها به گونه ای مشخص شوند ‏که تفکیک و شناسایی آنها به سهولت امکان ‏پذیر باشد.‏
‏۴- ارسال آثار به این نمایشگاه به منزله ی ‏قبول کلیه مقررات مسابقه است.‏
‏۵- تصمیم گیری درباره مسایل پیش بینی نشده و ‏تفسیر شرایط و مقررات اعلام شده به عهده ‏برگزار کننده است.‏

موضوع :‏
آیین های سرور و شادمانی، شامل : نیمه شعبان ، ‏میلاد حضرت محمد (ص)، عید مبعث، نوروز، سیزده ‏بدر، شب یلدا، میلاد حضرت مسیح (س) و ‏‏…………………..‏

‏ گروه بندی آثار :‏
‏- بخش تک عکس ‏
‏- بخش مجموعه عکس (مجموعه عکس باید با حفظ توالی ‏مناسب و پرهیز از تکرار حداکثر با ۷ عکس ‏بیننده را در روند مراسم و آئین مورد نظر و ‏نقاط عطف آن قرار داده و تصویری گویا از واقعه ‏ارائه دهد.‏

تعداد و نوع آثار :‏
‏- هر متقاضی می تواند در بخش تک عکس حداکثر ۵ ‏عکس و در بخش مجموعه ۲ مجموعه ۳ تا ۷ عکس ارسال نماید.‏
‏-‏ آثار می تواند بصورت رنگی یا سیاه و سفید, ‏آنالوگ یا دیجیتال باشد.

دبیر جشنواره :‏
مژگان طریقی
داوران جشنواره :‏
خانم حمیده ذوالفقاری – اسماعیل عباسی – محمد ستاری – ‏محمد مهدی رحیمیان – مسعود زنده روح کرمانی

جوایز:‏
‏- بخش تک عکس :‏
نفر اول: لوح تقدیر, تندیس و ۷ سکه تمام‏
نفر دوم: لوح تقدیر, تندیس و ۵ سکه تمام‏
نفر سوم: لوح تقدیر, تندیس و ۳ سکه تمام‏

‏- بخش مجموعه عکس :‏
نفر اول : لوح تقدیر, تندیس و ۷ سکه تمام‏
نفر دوم : لوح تقدیر, تندیس و ۵ سکه تمام‏
نفر سوم: لوح تقدیر, تندیس و ۳ سکه تمام‏
‏- به هر یک از تک عکس های راه یافته به نمایشگاه ‏مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ( پانصد هزار ریال) اهداء خواهد ‏شد. ( به غیر از نفرات اول تا سوم)‏
‏- به ‌هر یک از مجموعه عکس های راه یافته به ‏نمایشگاه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (یک میلیون ریال ) ‏اهداء خواهد شد. (به غیر از نفرات اول تا سوم)‏
‏- ‌به تمامی عکاسانی که آثارشان پذیرفته شده گواهی ‏پذیرش اثر در نمایشگاه و یک جلد کتاب نمایشگاه ‏اهداء خواهد شد.‏

گاهشمار جشنواره :‏
‏- آخرین مهلت ارسال آثار۳۱ فروردین ۱۳۸۶‏
‏- داوری و اطلاع رسانی به شرکت کنندگان : ‏اردیبهشت ۱۳۸۶‏
‏- برگزاری نمایشگاه خرداد ۱۳۸۶‏
‏- مراسم معرفی آثار برتر و اعطای جوائز خرداد ۱۳۸۶ ‏

نشانی: ‏
علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی تهران ‏‏- هفت تیر- خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز- ‏موزه عکسخانه شهر ارسال کنند و برای دریافت ‏اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۸۴۸۹۹۳-۰۲۱ تماس ‏حاصل نمایند .‏
‏www.iranphotomuseum.com