مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس نماز صبح چهارشنبه نهم اسفندماه در سالن اجتماعات اداره ارشاد شهرستان دره‌شهر برگزار ‌شد.
دبیر جشنواره ملی عکس نماز درباره ویژگی‌های این جشنواره گفت: “از میان ۱۹۳۲ عکس ارسالی از ۵۷ شهر کشور، تعداد ۷۷عکس به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند و ابراهیم کوچکی، سیدمجتبی خاتمی، سیدمحسن سجادی، داود کهن ترابی، محمدرضا شریف زاده، علی سراج همدانی، محمدعلی صباغی و فریده زینی وند نامزد دریافت جایزه شدند.”
هیئت داوران جشنواره ملی عکس نماز شامل دکتر محمد ستاری، مجتبی آقایی و سیدعباس میرهاشمی پس از بررسی آثار بخش مسابقه جشنواره، جایزه ویژه خود را به سیدمحسن سجادی تقدیم کرد. سیدمجتبی خاتمی، محمدرضا شریف زاده و داود کهن ترابی هم به ترتیب اول تا سوم شدند و از فریده زینی وند، ابراهیم کوچکی و علی سراج همدانی تقدیر به عمل آمد. همچنین جایزه ویژه دبیر جشنواره به محمدعلی صباغی تعلق گرفت.
عکاسان راه یافته به بخش مسابقه جشنواره عکس نماز عبارتند از فریده زینی وند، محمدجواد تتری، عباداله محمدنژاد، عشرت دانیاری، هدایت شیخ محمدی، حمید زارعی، آرش ازرحیمی، علی سراج، فاطمه بهمنی، کاوه بغدادچی، فرامرز میراحمدی، بهمن حسن شاهی، حمید شعفی زاده، محمدشباب گلچین، مریم بهمنی، شهناز بیات، محمدمهدی کشاورزی، عبداله مرادی، ابراهیم کوچکی، علیرضا عطاریانی، رامین ربیعی، محسن روغنی، فاخته جلایرنژاد، حمیدرضا مجیدی، مسیح شریف احمدی، قادر عاقلی، حمید جائی پور، قدیر وقاری، محمدعلی صباغی، محمدرضا شریف زاده، مجتبی خاتمی، محسن سجادی و داود کهن ترابی.