امروز ۱۳ فروردین ۱۳۸۶ است. شب ۱۳ فروردین ۴ سال پیش وقتی از شبکه تلوزیونی ‏BBC‏ خبر برای اولین بار منتشر شد ‏کسی باور نکرد. هیچ کس باور نکرد. همه به دنبال تکذیبش بودند. ولی صبح ۱۴ فروردین ۸۲ همه تائیدش را شنیدند، ولی ‏خیلی ها باور نکردند. هنوز هم پس از ۴ سال باور ندارند. صدایش در گوش بسیاری از دوستان و شاگردانش هست.
ثبت حقیقت ‏بزرگترین دغدغه کاوه گلستان بود و برای ثبت حقیقت کشته شد. ‏
روز جمعه ۱۷ فروردین از ساعت ۳۰/۱۱ تا ۳۰/۱۵ بر مزارش یادش را گرامی می‌داریم.‏
انتهای بلوار لواسان – سمت چپ خیابان پاچنار – روستای افجه – گورستان پائین

پی نوشت: این مراسم به دعوت مهرک و هنگامه گلستان برگزار شده است.