اطلاعیه زیر از سوی هنگامه و مهرک، همسر و پسر کاوه برای اطلاع عموم و جامعه عکاسی ایران منتشر شده است.‏
با گامهای خونین تا سبزه زار رفت.‏
‏۴ سال از سکوت سفر کرده ما، “کاوه” به افجه گذشت.‏
ما نیز با صبر و سکوت گذراندیم.‏
با تشکر و احترام از تمامی جامعه عکاسی ایران و هنرمندان گرانمایه و مطبوعات برای همراهی و همدلی در این چهار سال و با ‏توجه به اعلام قبلی مجریان مبنی بر اتمام کار شورای سیاست گذاری و پایا ن جایزه عکاسی خبری و مطبوعاتی گلستان، به ‏اطلاع می رسانیم نظر به سوالات فراوان از سوی جامعه عکاسی ایران در نشستی صمیمی در مجله عکس گردهم می آئیم. تا با ‏حضور گرم شما عکاسان عزیز برنامه های آینده را پی ریزی نمائیم.‏

هنگامه و مهرک گلستان


زمان: یکشنبه – ۲۶/۱ /۸۶ ساعت ۳۰/۲ تا ۴ بعدازظهر- خیابان انقلاب – خیابان ابوریحان – خیابان روانمهر غربی – پلاک ‏‏۵۴ – مجله عکس – طبقه دوم