jalali6.jpg

نمایشگاهی از مجموعه کارهای بهمن جلالی از۶ مهر تا ۱۸ آذر ۸۶ در بنیاد "تاپیس" شهر بارسلون اسپانیا برگزار است.
از روز جمعه ششم مهر ۸۶ توجه اسپانیایی ها و دیگراروپائیان به نمایشگاه عکس‌های بهمن جلالی و ایران جلب شده است. در این نمایشگاه مجموعه کاملی از عکس‌های جلالی که بعضی حتی درایران در نمایشگاهی به نمایش در نیامده‌اند، در معرض دید قرار گرفته است. این نمایشگاه از ششم مهر تا هجده آذر در بنیاد "تاپیس" اسپانیا برپاست .


بهمن جلالی در گفتگویی اختصاصی با سایت عکاسی این نمایشگاه را مهم ترین اتفاق زندگی خود می داند . ادامه …