mehran.jpg

هشتمین نمایشگاه انفرادی مهران مهاجر با عنوان «اتاق قرمز» از روز جمعه ۱۱ آبان در گالری راه ابریشم برگزار می شود.
در این نمایشگاه ۴۰ عکس به نمایش درمی آید که ۳۰ تای آن ها ۲۶×26 و ۱۰ تای دیگر ۴۶×46 است.
این نمایشگاه در ساعت ۱۶ روز جمعه، ۱۱ آبان، افتتاح می شود و تا روز ۲۸ آبان ادامه دارد. ساعت بازدید ۱۱ تا ۱۹ پنج شنبه ها: ۱۶ تا ۱۹
گالری راه ابریشم.فرمانیه.جنب فروشگاه شهروند.شماره ۱۱۲