برگزیدگان نهایی نخستین جشنواره رسانه اجتماعی باعنوان “برای بهتر زیستن” شنبه ۱۲ آبان طی مراسمی در تالار وحدت و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان بهزیستی معرفی شدند. این جشنواره در ده رشته برگزار شد که برگزیدگان بخش عکس عبارتند از:
اول مشترک: سید محسن سجادی از خبرگزاری مهر – حجت سپهوند از روزنامه اعتماد ملی
دوم مشترک: مجید عسگری پور از خبرگزاری مهر – حسین فاطمی از خبرگزاری فارس
سوم مشترک: آرش خاموشی از خبرگزاری ایسنا – بهنام صدیقی از آژانس عکس سوره