«وقتی که چهل سال پیش به‌ایران بازگشتم، نمی دانستم که چه آینده‌ای در انتظارم است. عکاسی مد در پاریس را ول کرده بودم و به دنبال ماجراجویی بودم.
در همان آغاز، وقتی برای تهیه عکس به‌این ور و آن ور ایران رفتم، متوجه شدم که انتخاب‌ام اشتباه نبوده و در جایی فرود آمده‌ام که می‌باید. از همان اول کار، قسمت، برکت و یا هر چه که بود، موقعیتی پیدا کردم که همه‌ راه‌ها برایم باز شد.
من هم از این موقعیت استفاده کردم و ایران را عکاسی کردم.»
این مقدمه‌ای است که کامران عدل برای نمایشگاه «یکی بود یکی نبود» اش می‌گوید.
این نمایشگاه مجموعه‌ای است از مناظر طبیعی و روستاهای ایرانِ ۴۰ سال پیش و از دوم اسفند به مدت چهار روز، در نگارخانه شیرین بر پا می‌شود.
این مجموعه صد و سی قطعه‌ای، برگزیده‌ای است از ششصد عکس از مناطق بلوچستان، گلپایگان، فارس، اطراف نیشابور، زنجان، کردستان و نواحی مرزی ایران و شوروی سابق و از ایرانی سخن می‌گویند که دیگر وجود ندارد.
عدل می گوید: «برای اینکه نمی توانستم همه آثار را بر دیوار نمایش دهم، سی و هشت قطعه بر دیوار رفته است و بقیه آلبوم شده، در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.»
نگارخانه شیرین در فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، باغ خوش نویسان واقع است و ساعت بازدید از آن ۱۶ تا ۲۱ است.