از سوی محمود شالویی مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست شورای برنامه ریزی دوسالانه‌ها اعضای شورای برنامه‌ریزی دوازدهمین دوسالانه عکس ایران معرفی شدند.
سیدعباس میرهاشمی مشاور عکاسی دفتر امور هنرهای تجسمی، اسماعیل عباسی دبیر دوسالانه یازدهم، مسعود زنده روح کرمانی دبیر اجرایی دوسالانه یازدهم، علیرضا کریمی صارمی مدیر آژانس عکس ایران و دبیر بخش عکس جشنواره هنرهای تجسمی فجر، افشین شاهرودی عضو شورای سیاستگذاری دوسالانه یازدهم و مدیر مسئول نشریه عکاسی خلاق و فرهاد سلیمانی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی گروه عکاسی دانشکده هنر، اعضای شورای برنامه‌ریزی دوازدهمین دوسالانه عکس ایران را تشکیل می‌دهند.
این افراد به استناد آیین‌نامه اجرایی برگزاری دوسالانه‌های ملی مصوبه خرداد ۸۷ دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. بر اساس این آیین‌نامه علاوه بر اعضای شورای برنامه ریزی شش نفر به عنوان اعضای شورای هنری درباره شیوه برگزاری دوازدهمین دوسالانه عکس ایران تصمیم گیری خواهند کرد.
دوازدهمین دوسالانه عکس ایران در سال ۱۳۸۹ برگزار خواهد شد.