nikol.gif

از روز جمعه، ۲۰ اردیبهشت، ساعت ۱۶ نمایشگاهی از عکس های کودکان پناهنده افغان در گالری نیکول برگزار می شود.
در این نمایشگاه ۳۳ عکس از کودکان پناهنده افغان از موضوعاتی که آن ها را آزرده می کند به نمایش در می آید.
این نمایشگاه پس از برگزاری یک دوره دو جلسه ای آموزش عکاسی برگزار شده است. ایده این نمایشگاه  پس از برگزاری کارگاه آموزش جلوگیری از اعتیاد به این کودکان شکل گرفت که به ۱۱۱ کودک دوربین داده شد و  58 نفر عکاسی کردند و عکس های این نمایشگاه منتخبی  از عکس های این ۵۸ کودک است.
این نمایشگاه با حمایت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و ان جی او زندگی مثبت ایرانیان و UNHCR برگزار می شود.
نمایشگاه پنجره ها تا روز پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید علاقمندان گشوده است.
گالری نیکول: مطهری. روبروی سلیمان خاطر. خیابان اکبری. کوچه آزادی. پلاک ۱/۳۱