2 عکس از عضو کلوپ عکس رایان مورد پذیرش هیئت داوران ششمین جشنواره بین المللی عکس DMC اتریش قرار گرفت. در این جشنواره که نمایشگاه عکس‌های برگزیده آن مرداد ماه در سه شهر وین، ماترسبورگ و مودلینگ برگزار می شود، ۲ عکس از آرش حمیدی حضور خواهد داشت. این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی"فیاپ" ، انجمن عکس اتریش و کلوپ عکس وین  برگزار می‌شود.

همچنین دو عضو کلوپ عکس رایان با ۲ عکس  در سومین جشنواره بین المللی عکس حقایق زیست محیطی کشور صربستان با موضوع طبیعت و تاثیر انسان بر آن حضور داشتند. در این جشنواره که تیر ماه گذشته  در گالری Radul begov konak شهر Zajecar برپا بود، عکس‌هایی از آرش حمیدی و مهدی قنواتی بر روی دیوار رفت. این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی فیاپ، انجمن عکس صربستان و انستیتوی سلامت Zajecar برگزار می‌شود.