اولین نمایشگاه عکس محمد یوسفی با عنوان "قایقرانی دراگن بت" از ۸ تا ۱۵ آبان ۱۳۸۷ در گالری حوزه هنری بوشهر برگزار  می‌شود.
سدر این نمایشگاه ۳۰ عکس ۷۰×۵۰ در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
ساعت بازید ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۰
گالری حوزه هنری بوشهر، میدان قدس

 دراگون بت (قایق اژدها) یک رشته ورزشی است که سابقه تاریخی چند صد ساله در چین دارد. در چین برای اعتراض، با قایق‌های باریک و کشیده، پاروهای خود را به نشانه اعتراض، به آب می‌کوبیدند. سر ودم اژدها که در نوک و ته قایق وجود دارد نشان دهنده فناناپذیری این قایق در برابر حوادث طبیعی است. قایق دراگون بت شامل یک طبّال چی، یک سکان دار و بیست پارو زن است. که ده نفر در سمت راست و ده نفر در سمت چپ قایق قرار می گیرند. طبّال بوسیله طبل زدن در جلوی قایق، وظیفه هماهنگ کردن پارو زنان و سکان دار وظیفه هدایت و مدیریت قایق را بر عهده دارد.