880222.jpg

رضا دقتی عکس‌های خود را از احمد شاه مسعود در افغانستان به نمایش می‌گذارد.
احمدشاه مسعود ملقب به شیر پنجشیر از فرماندهان و مجاهدین افغان بود که سالها با ارتش شوروی سابق که افغانستان را در اشغال داشت، جنگید و پس از آن درگیری‌هایی با گروه طالبان داشت. وی روز ۱۸ شهریورماه ۱۳۸۰، بر اثر انفجار انتحاری دو تروریست عرب مظنون به ارتباط با شبکه القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در ولایت تخارافغانستان کشته شد.
رضا دقتی در دعوت نامه نمایشگاه خود نوشته است: «در سال‌های مبارزه با روس‌ها روزی دو نفرمان به غاری پناه بردیم.
سوال کردم: بعد از آزادی افغانستان کدام چوکی است که برای خود نگه می‌داری و از مال دنیا چه می‌اندوزی؟ گفت: از مال دنیا فقط کتاب‌هایم را و از چوکی‌ها، فقط چوکی معلم مکتب یکی از قریه‌ها را.
با خود گفتم، چنین است رسم بزرگی و آزاد مردی.»
دقتی برای اولین پس از سه دهه عکاسی از مردم افغانستان و احمدشاه مسعود، مجموعه منتخبی از ا عکس‌هایش را به نمایش در می‌آورد.
نمایشگاه وی اول خرداد (جوزا) در دره پنجشیر افتتاح خواهد شد.