880317.jpg


اولین نمایشگاه عکس‌های رضا دقتی‌ در کنار مزار احمد شاه مسعود، سردار آزادی، کاروان سالار پایداری، قهرمان ملی‌ و رهأیی افغان و افغانستان از اشغال گران روس و طالبان، روز اول خرداد ماه ۱۳۸۸ به روی صدها دیدار کننده گشوده شد. مجموعه این تصاویر نمایشگاهی است به وسعت دره ی پننمایشگاهاغی است بر راه، فروغی بر دل.
پنجاه عکس از دوران رزم پر شور جانهای شیفته ی آزادی و استقلال سرزمین افغانستان، دره دلتنگ پنجشیر را به دیدارگاه یاران و یاوران راه و یاد شیر دره ی پنجشیر بدل ساخت. احمد شاه مسعود به روایت رضا دقتی زنگ کاروانی را به صدا درآورد که روزگاری مرگ را سرود آزادی و آزادگی کردند، از این دره گذشتند و به تاریخ پیوستند.
فراوانی دیدارگران این نمایشگاه، که کوشش و همت کسانی چون احمد والی‌ مسعود، برادر شاه مسعود و دکتر عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان و از یاران بسیار نزدیک شاه مسعود و رضا دقتی جزء آن است، از همان نخست نشان میدهد راه درازِ برجای مانده بی رهرو نیست و راهبران در یادها زنده میمانند. [گزارش تصویری]